top of page

Nacionalinio Sveikatos susitarimo pristatymas forume Transform 6.0

2022 m. gegužės 6-8 d. medikų forumo Transform 6.0 metu pristatytas nacionalinis sveikatos susitarimas (NSS).

Mišrios komandos, sudarytos iš įvairios krypties sveikatos priežiūros specialistų: gydytojų, slaugytojų, vadovų, studentų, pacientų organizacijų ir medikų profesinių sajungų atstovų ir kt., buvo paprašytos įvardinti preliminarias problemines sritis, kuriomis bus formuojamas NSS.


Kas sveikatos sistemoje turėtų būti transformuota, nes neveikia?

 • Tarpdisciplininė komunikacija

 • Finansavimas

 • Resursų paskirstymas

 • Sveikatos sistemos dalyvių kompetencijų stiprinimas ir vertinimas

 • Studijų kokybė, edukacija (vadovų, medikų)

 • Sveikatos sektoriaus skaidrumas

 • Klaidų kultūra

 • Visuomenės požiūrio į sveikatos sistemą formavimas

 • Stacionarinių paslaugų, ASPĮ tinklo optimizavimas

 • Duomenų bazių sisteminimas, e.sveikatos tobulinimas

 • Soc. paslaugų prieinamumas

 • Sveikatos vadyba

 • Tinkamas/realus teisinis reguliavimas


Kas turėtų atsirasti, nes nėra?

 • Kokybiška pacientų edukacija, prevencija

 • Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

 • Vieninga e.sveikatos platforma

 • Medikų rūmai (savivalda)


Kas lemtų esminį pokytį sistemoje?

 • Verte grįsta sveikatos sistema

 • Į žmogų orientuota sveikatos sistema

 • Aiški sveikatos sistemos ateities vizija, procesų tęstinumas ir NSS
bottom of page