top of page
medical-icon-network-connection-with-modern-virtual-screen-interface-picture-id695360362.j

Nacionalinis sveikatos susitarimas

Nacionalinis Sveikatos susitarimas (toliau – NSS) – partneryste ir atviru, sisteminiu bei konstruktyviu dialogu grįsta Lietuvos ateities sveikatos vizija, pateikianti suinteresuotųjų šalių sutartas bendras nuostatas dėl Lietuvos sveikatos ateities.

NSS procesas

yra sudėtingas, apimantis svarbiausias su šalies sveikatos ateitimi susijusias sritis, įtraukiantis įvairių kompetencijų, hierarchijos lygmenų ir interesų dalyvius į atvirą, sisteminį ir konstruktyvų dialogą. Nuoseklus, logiškas, mokslu ir tarptautine praktika grįstas sisteminio dialogo procesas padės suderinti skirtingų interesų šalių poreikius, ieškoti bendrų sutarimo taškų.

NSS proceso tikslas

Parengti nacionalinį dokumentą, deklaruojantį bendras nuostatas dėl ilgalaikės subalansuotos sveikatos politikos krypties. Vienu iš proceso tikslų taip pat laikytinas su sveikata susijusios teisėkūros stabilizavimas.

NSS būdas

bendrakūros procesas, kai skirtingų interesų šalių atstovai ir įvairių kompetencijų asmenys dirba kartu siekdami sutarimo dėl Lietuvos sveikatos ateities.

NSS siekiamas rezultatas

pasirašytas susitarimo dokumentas. Dokumento turinys bus formuojamas skirtingais NSS proceso etapais.

Proceso organizatorius

Jaunųjų gydytojų asociacija

Proceso dalyviai

profesinės sąjungos, asociacijos, medikai, pacientai, valstybės institucijų atstovai, mokslininkai, politikai, ekspertai, verslo ir visuomenės atstovai.

Proceso laikotarpis:

Nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2023 m. pabaigos

driving-medical-innovation-to-improve-the-lives-of-patients-330693-1280x720.jpeg
bottom of page