top of page

Įvadinė konferencija

 

2023-02-11, LR Seimas, Vilnius

NSS_laiko_juosta.jpg

Visų sektorinių grupių užduoties „Laiko juosta“ vizualinė santrauka

 
 

Pamatiniai tikslai

1. Tvari, atspari, inovatyvi ir didžiausią vertę generuojanti sveikatos priežiūros sistema

- Finansinio ir žmogiškųjų išteklių tvarumo užtikrinimas.
- Medikų savivaldos užtikrinimas

2. Ilgesnio sveiko žmogaus gyvenimo užtikrinimas.
3. Į žmogų orientuota sveikatos priežiūros sistema, kurioje siekiama užtikrinti visų sveikatos sistemos dalyvių gerovę.
4. „Viena sveikata“ - viešojo valdymo sprendimų priėmimas atlikus poveikio aplinkai ir žmogui vertinimą, tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimas.

Nacionalinio sveikatos susitarimo Įvadinės konferencijos tiesioginė transliacija.

 
 
bottom of page