top of page

NSS etapai

I. PASIRENGIMO ETAPAS

 

Etapo tikslas – suformuoti proceso Koordinacinę grupę, kurioje lygiateisiškumo principu būtų atstovaujamos NSS interesų šalys, pagal interesų sritis identifikuoti, sudaryti Lietuvos sveikatos suinteresuotųjų šalių žemėlapį ir suorganizuoti įvadinį renginį.

Įvadinis renginys – pirmasis skirtingų suinteresuotųjų šalių atstovų susitikimas „viename kambaryje“. Šiame renginyje:

  • dalyviams pristatomas NSS procesas;

  • susitariama dėl pamatinio NSS tikslo;

  • pasiūlomos preliminarios pagrindinės kryptys (probleminės sritys), kuriomis bus formuojamas NSS;

  • nustatomi (formuluojami) lūkesčiai, susiję su NSS.

II. NACIONALINĖS SVEIKATOS VIZIJOS ETAPAS

 

Etapo tikslas – įvertinus skirtingus proceso dalyvių interesus, ateities poreikius ir lūkesčius, išgirsti vieniems kitus ir atrasti bendrus sąlyčio taškus, suformuluoti bendrą ilgalaikę nacionalinę sveikatos viziją.

Šiam tikslui įgyvendinti etapo pradžioje formuojamos sektorinės grupės.

Sektorinių grupių darbo rezultatai:

  1. Sektorinių grupių raida, situacija ir ilgalaikiai poreikiai;

  2. Sektorinių grupių pozicijos ir pasiūlymai dėl pamatinio NSS tikslo.

  3. Nacionalinė šalies sveikatos vizija.

 III. NSS TEMŲ ETAPAS

 

Etapo tikslas – identifikuoti šalies sveikatos sistemos ateitį lemiančias svarbiausias sritis ir temas, dėl kurių svarbu ieškoti sutarimo.

Etape dalyvauja nacionalinės sveikatos vizijos kūrimo metu susiformavusios sektorinės grupės.

Sektorinių grupių darbo rezultatai – NSS susitarimų temos.

IV. PASIRENGIMO ETAPAS

 

Etapo tikslas – pasiekti susitarimus konkrečiomis, ankstesniame etape suformuluotomis temomis (sritimis), suformuojant susitarimus apibendrinantį NSS dokumentą.

Pagal NSS temų etape suformuluotas susitarimų temas sudaromos susitarimo grupės.

Susitarimo grupių darbo rezultatai – NSS susitarimo formuluotės.

PO DOKUMENTO PASIRAŠYMO

 

Toliau vyksta diskusijos Koordinacinės grupės pasiūlytu formatu ir NSS sprendimai pagal poreikį ir galimybes integruojami į nacionalinio lygmens strateginius dokumentus ar teisės aktus.

bottom of page