top of page

Nacionalinio sveikatos susitarimo koordinacinės grupės taisyklės

2022-12-14 vykusiame koordinacinės grupės posėdyje išvardintoms taisyklėms prieštaraujančių nebuvo, pritarta vienbalsiai. Nuspręsta NSS proceso eigoje, esant reikalui, koreguoti taisykles.

Nuo organizacijos deleguoti 2 atstovus - pagrindinį ir pavaduojantį. Balsavimuose ir sprendimuose galioja vienas balsas nuo organizacijos;

2

Naujo koordinacinės grupės nario kandidatūra gali būti iškeliama koordinacinėje grupėje dalyvaujančios organizacijos ir tvirtinama balsų dauguma koordinacinės grupės susitikimo metu;

3

Koordinacinei grupei pirmininkauja daugumos balsų išrinkta organizacija. Pirmininkaujanti organizacija siūlo ir moderuoja posėdžių eigą;

4

Atsakyti į koordinacinei grupei siunčiamus el. laiškus per 3 darbo dienas, jei nenurodyta kitaip. Kitu atveju traktuojama, kad Jūsų atstovaujama organizacija pastabų neturi bei sutinka su keliamais klausimais bei pasiūlymais;

5

Dalyvauti kiekviename koordinacinės grupės susitikime. Jeigu dalyvavimas negalimas, deleguoti pavaduojantį asmenį, o šiam negalint dalyvauti apie tai el. paštu informuoti pirmininkaujančios organizacijos atstovą. Praleidus daugiau nei 2 susitikimus iš eilės ir apie tai neinformavus koordinacinės grupės narys bus šalinamas iš koordinacinės grupės;

6

Į susitikimus atvykti pasiruošus, atlikus namų darbus, susipažinus su paskutinio susitikimo protokolu;

7

Namų darbus atlikti iki sutartos datos, negalint to padaryti informuoti el. paštu ar skambučiu pirmininkaujančios organizacijos atstovą;

8

Dalyvauti visuose NSS renginiuose. Negalint dalyvauti deleguoti pavaduojantį asmenį;

9

Informuoti savo organizacijos narius apie NSS eigą, priimtus sprendimus;

10

Prisiimti atsakomybę už koordinacinės grupės priimtus nutarimus;

bottom of page